مرتضی اسد امرجی

حوزه تخصصی: تهیه کننده

زمان شروع به کار در رادیو آوا از سال 81 بوده است.

-از سال 81 تا کنون پیام و آوا.
-از سال 88 تا کنون رادیو فرهنگ.
-یک سال در شبکه رادیویی ورزش و 3 سال در رادیو گفتگو همکاری کرده است.

دسترسی سریع