جهان ترجمه پنج شنبه از ساعت 17 تا 17:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

جهان ترجمه

جهان ترجمه

آشنایی با وضعیت ترجمه در ایران، جدیدترین آثار ترجمه شده در بازار نشر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 17 تا 17:30

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جهان ترجمه