فرهنگستان شنبه هر هفته از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

فرهنگستان

فرهنگستان

معرفی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه های مختلف

كاری از گروه ادب و هنر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه هر هفته

ساعت پخش برنامه: 16:00

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فرهنگستان