صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند چهارشنبه 26 اردیبهشت سخنرانی دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران درباره بزرگداشت عطار را پخش می کند.

حسن بلخاری درباره عطار می گوید: در عرفان دو جریان اصلی وجود دارند که یکی از آنها جریان تمثیلی است که در راس آن مولانا قرار دارد. ولی مولانا در این راه از عطار نیشابوری بسیار تاثیر پذیرفت به همین دلیل عطار به نوعی بنیان‌گذار جریان تمثیلی عرفان به حساب می‌آید و عوام و خواص مردم ارتباط بیشتری با او برقرار کرده‌اند. عطار ستاره فروزان تاریخ حکمت و عرفان اندیشه اسلامی-ایرانی است.
برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 12:15 از رادیو فرهنگ پخش می شود و به پخش سخنرانی های فرهنگ، هنری و ادبی اختصاص دارد.

مرتبط با این خبر

  • کتاب «صنعت شادی» از برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند

  • کتاب «صنعت شادی» نقد و بررسی می‌شود

  • نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه ذهن»

  • منشآت خاقانی با سخنرانی دکتر محمد روشن

  • نقد و بررسی کتاب «وضع بشر» را بشنوید

  • درباره الهی نامه عطار بشنوید

  • نگاه حافظ به خاقانی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

  • توفان و جهش روحی در تفکر فلسفه آلمان

  • «مجموعه رسائل فلسفی کندی» به روایت دکتر یوسف ثانی

  • به دانش بزرگ و به همت بلند در کیمیای کلمات