صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

نشست نقد و بررسی کتاب «صنعت شادی» نوشته ویلیام دیویس را سه شنبه 25 اردیبهشت از رادیو فرهنگ بشنوید.

کتاب «صنعت شادی» با ترجمه‌ اعظم ورشوچی‌فرد توسط انتشارات کتاب پارسه منتشر شده، مخاطب را وامی‌دارد که در مورد همه‌ امور زندگی بازنگری کند. ویلیام دیویس در کتاب «صنعت شادی» در قالب یک پژوهش، تاریخ، علم و ایده‌ها را با هم تلفیق کرده و نشان می‌دهد که چگونه تندرستی بر تمام جوانب زندگی ما تاثیر می‌گذارد.

نشست هفتگی شهر کتاب، این هفته به نقد و بررسی کتاب «صنعت شادی» اختصاص داشت که با حضور و سخنرانی محمدامین قانعی‌راد، حسین راغفر، غلامرضا خاکی و ارسطو میرانی همراه بود. سخنرانی های این نشست را از برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند بشنوید.برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 12:15 از رادیو فرهنگ پخش می شود و به پخش سخنرانی های فرهنگ، هنری و ادبی اختصاص دارد.

مرتبط با این خبر

  • عطار نیشابوری به روایت دکتر حسن بلخاری

  • کتاب «صنعت شادی» نقد و بررسی می‌شود

  • نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه ذهن»

  • منشآت خاقانی با سخنرانی دکتر محمد روشن

  • نقد و بررسی کتاب «وضع بشر» را بشنوید

  • درباره الهی نامه عطار بشنوید

  • نگاه حافظ به خاقانی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

  • توفان و جهش روحی در تفکر فلسفه آلمان

  • «مجموعه رسائل فلسفی کندی» به روایت دکتر یوسف ثانی

  • به دانش بزرگ و به همت بلند در کیمیای کلمات