صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:15 به مدت 30 دقیقه

سخنرانی دکتر یوسف ثانی درباره «مجموعه رسائل فلسفی کندی را چهارشنبه 29 فروردین از رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 12:15 از رادیو فرهنگ پخش می شود و به پخش سخنرانی های فرهنگ، هنری و ادبی اختصاص دارد.

دکتر یوسف ثانی در مورد این اثر تصریح کرده است: آثار به‌جا مانده از کندی در حدود 29 رساله است که در مجموعه رسائل کندی به اهتمام محقق مصری محمد عبدالهادی ابوریده در دو جلد منتشر شده است. این کتاب ترجمة جلد نخست این مجموعه به‌شمار می‌آید که مترجم، علاوه بر ترجمة 14 رساله جلد نخست، سه رساله دیگر از کندی را نیز به این مجموعه افزوده است که در مجموعه ابوریده به طبع نرسیده است. همچنین در ابتدای هر رساله توضیحاتی دربارة آن رساله آمده است.

سخنرانی وی را از برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند بشنوید.

مرتبط با این خبر

  • عطار نیشابوری به روایت دکتر حسن بلخاری

  • کتاب «صنعت شادی» از برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند

  • کتاب «صنعت شادی» نقد و بررسی می‌شود

  • نشست نقد و بررسی کتاب «درآمدی به فلسفه ذهن»

  • منشآت خاقانی با سخنرانی دکتر محمد روشن

  • نقد و بررسی کتاب «وضع بشر» را بشنوید

  • درباره الهی نامه عطار بشنوید

  • نگاه حافظ به خاقانی با سخنرانی دکتر بهادر باقری

  • توفان و جهش روحی در تفکر فلسفه آلمان

  • به دانش بزرگ و به همت بلند در کیمیای کلمات