صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 30 دقیقه

سخنرانی دکتر یوسف ثانی درباره «مجموعه رسائل فلسفی کندی را چهارشنبه 29 فروردین از رادیو فرهنگ بشنوید.

برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند از شنبه تا چهارشنبه هر روز ساعت 12:15 از رادیو فرهنگ پخش می شود و به پخش سخنرانی های فرهنگ، هنری و ادبی اختصاص دارد.

دکتر یوسف ثانی در مورد این اثر تصریح کرده است: آثار به‌جا مانده از کندی در حدود 29 رساله است که در مجموعه رسائل کندی به اهتمام محقق مصری محمد عبدالهادی ابوریده در دو جلد منتشر شده است. این کتاب ترجمة جلد نخست این مجموعه به‌شمار می‌آید که مترجم، علاوه بر ترجمة 14 رساله جلد نخست، سه رساله دیگر از کندی را نیز به این مجموعه افزوده است که در مجموعه ابوریده به طبع نرسیده است. همچنین در ابتدای هر رساله توضیحاتی دربارة آن رساله آمده است.

سخنرانی وی را از برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند بشنوید.

مرتبط با این خبر

  • به دانش بزرگ و به همت بلند در کیمیای کلمات

  • سخنرانی اشرف بروجردی در رادیو فرهنگ

  • الهی نامه عطار نیشابوری به روایت دکتر محبتی

  • نقد و بررسی کتاب «وضع بشر» در رادیو فرهنگ

  • نقد کتاب «وضع بشر» را بشنوید

  • گزارش نقد تاملاتی در باب تاملات دکارتی

  • «بررسی نسبت معماری و ادبیات» توسط امیرعلی نجومیان

  • حرکت در اندیشه مولوی به روایت کریم زمانی

  • سخنرانی پروفسور ژاک دوبوک، درباره دکتر محسن هشترودی

  • نشست بازخوانی اندیشه‌های مرحوم دکتر محسن هشترودی