صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها از ساعت 18:30 به مدت 30دقیقه


برنامه ادب گردی امروز ساعت 16:30 با موضوع تذکره نویسی به روایت زندگی حبیب خراسانی اختصاص دارد.

برنامه ادب گردی دوشنبه ها با مروری بر آثار و زندگی شاعران و نویسندگان ایرانی ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ پخش می شود.

میرزا حبیب اللّه شهیدی معروف به حبیب خراسانی، شاعر، عارف و مجتهد شیعی دوره قاجاریه. وی شاگرد میرزای شیرازی، میرزا حبیب‌الله رشتی و فاضل دربندی بود و از میرزای شیرازی اجازه اجتهاد دریافت کرد و مدتی مقام مرجعیت خراسان را بر عهده داشت.
در جریان نهضت مشروطه، از صدور فتوای وجوب مشروطه خودداری کرد. او توجه ویژه‌ای به پیراستن فرهنگ شیعی از خرافات داشت و مردم را از خرافات و برخی آیین‌ها نظیر شبیه‌سازی صحرای کربلا منع می‌کرد.
حبیب شاعری برجسته و غزل‌سراست. با اینکه خود در دیوانش تصریح کرده که از اشتهار به شاعری چندان راضی نیست، اما سرآمدِ مجتهدان و دانشمندانی است که در دوره قاجار شعر سروده‌اند.


دکتر بهرام پروین گنابادی (پژوهشگر، نویسنده و منتقد ادبی) قرار است امروز درباره تذکره نویسی و با شرح و روایت زندگی حبیب خراسانی صحبت کند.

برنامه ادب گردی را از گروه ادب و هنر و به تهیه کنندگی رسول تسلیمی خواهید شنید.

مرتبط با این خبر

  • معرفی زندگی و آثار دهخدا در ادب گردی

  • آشنایی با تذکره نویسی در ادب گردی

  • ادب گردی در شاهنامه فردوسی

  • شعرخوانی اخوان ثالث را امروز از رادیو فرهنگ بشنوید

  • بررسی زندگی ادیب نیشابوری در ادب گردی

  • بررسی «امثال و حکم» در ادب گردی

  • شرح قصیده ایوان مدائن خاقانی در ادب گردی

  • ادب گردی با لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی

  • بزرگداشت روز سعدی در برنامه ادب گردی