صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه


محسن امیری سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر به منظور بررسی عملکرد این شورا میهمان برنامه دست به نقد خواهدبود که چهارشنبه 18 مهر پخش می شود.

برنامه «دست به نقد» کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که چهارشنبه ها ساعت 15:45 با بحث چالشی درباره نقد و بررسی رویدادها و روندهای حوزه ادب و هنر میزبان کارشناسان و صاحبنظران خواهد بود.

برنامه دست به نقد با حضور محسن امیری سرپرست شورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر و امید طاهری و محمد حسن خدایی هر دو از روزنامه نگاران و منتقدان تئاتر به بحث و بررسی درباره عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی اداره تئاتر اختصاص دارد.


تهیه کننده برنامه دست به نقد، محسن حکیم معانی و اجرای ان به عهده علی جعفری است.

مرتبط با این خبر

  • نقش هنر و هنرمندان در بحران های اجتماعی

  • اکران فیلم های سینمایی در برنامه دست به نقد

  • نقد و بررسی عملکرد انجمن صنفی گالری داران تهران

  • در برنامه دست به نقد: نقد و بررسی وضعیت تئاتر در کشور

  • نقد و بررسی مرمت آثارهنرهای تجسمی

  • بررسی وضعیت نشر و کاغذ به مناسبت برگزاری سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب تهران

  • آسیب شناسی وضعیت کسب و کار ترجمه در ایران

  • اهمیت برگزاری مسابقات و جشنواره های هنری

  • دست به نقد بررسی می کند: نقد ترجمه

  • پژوهش در حوزه مطالعات ترجمه از شعار تا واقعیت