کرشمه شعر فارسی

«نستعلیق» و «شکسته نستعلیق» این قابلیت را دارند که کرشمهء شعر فارسی را متجلی سازند.

1400/10/22
|
11:56

استاد اصرافیل شیرچی، هنرمند خوشنویس بنام کشورمان در حاشیه «دومین آیین اعطای جایزه آینه دار دوران، یادمان خواجوی کرمانی» در تالار وحدت، در گفتگو با رادیو فرهنگ با اشاره به تناسب و قابلیتهای «نستعلیق» و «شکسته نستعلیق» برای نوشتن اشعار شاعرانی چون حافظ، مولانا، و خواجوی کرمانی گفت: نستعلیق و شکسته نستعلیق این قابلیت را دارند که کرشمه ای که در شعر این بزرگان است را در نوشتار هم نمود و تجلی بخشند.
وی همچنین با اشاره به پیوند ناگسستنی هنرمند خوشنویس با شعر گفت: خوشنویسی با شعر درآمیخته، ازاینرو هنرمند خوشنویس، همواره با شعر زندگی می‌کند.
وی همچنین با اشاره به استقبال اهالی و علاقمندان هنر از برگزاری کارگاه خوشنویسی در این مراسم، گفت: برگزاری این کارگاه موجی از نوخیزی و نوجویی در این حوزه را با خود دارد و بواقع اهل هنر پنجره های نویی از نستعلیق و شکسته نستعلیق را به سمت خواجو بازکردند.

دسترسی سریع