استاد شفیعی کدکنی جزء بهترین شاعران سبک نیمایی از دوره 50 به بعد است

دکتر روح ا... هادی : دانش و آگاهی در کنار ارزش‌های اخلاقی وجود استاد شفیعی کدکنی را ارزش بخشیده است.

1400/07/20
|
10:13

استاد ادبیات دانشگاه تهران، در ویژه برنامه «ققنوس» با عنوان «جشن میلاد استاد شفیعی کدکنی، شاعر آیینه ها» که بمناسبت سالروز تولد استاد شفیعی کدکنی، از رادیو فرهنگ تهیه و پخش شد، گفت: دانش و آگاهی در کنار ارزش‌های اخلاقی وجود استاد شفیعی کدکنی را ارزش بخشیده است و تمامی آموخته ها در رفتار استاد شفیعی کدکنی در قالب 4 ویژگی ارزشمند؛ آزادگی، شرافت، فروتنی، و مهربانی تجلی دارد.
وی همچنین با اشاره به شخصیت والای علمی استاد کدکنی گفت: در حوزه ادب فارسی از آغاز تا کنون هیچکس به دانش و آگاهی استاد کدکنی وجود ندارد، و در هیچ یک از موضوعات ادب(اعم از نظم و نثر، قدیم و جدید) هیچ راهنما و مشاوری به بزرگی و عظمت ایشان نیست.
وی افزود: علاوه بر حوزه شاعری و هنرمندی، در حوزه ترجمه (از انگلیسی به فارسی، و از عربی به فارسی) در حوزه شعر جدید، در حوزه سبک شناسی و بطور خاص در حوزه عطارشناسی استاد کدکنی بی همتاست.
دکتر وحید عیدگاه طرقبه، استاد دانشگاه تهران، هم در این ویژه برنامه، « وسعت مطالعات» در حوزه ادب و فرهنگ را مهم‌ترین ویژگی استاد کدکنی عنوان کرد و گفت: ایشان هم در حوزه مطالعات ادبی و هم در حوزه «سرایش شعر» از سرامدان دوران معاصر است.
وی همچنین استاد شفیعی کدکنی را جزء بهترین شاعران سبک نیمایی از دوره 50 به بعد دانست و گفت: ایشان بویژه در قالب شعر نیمایی سرآمد دوره خودش است و می‌توان او را در کنار شادروان « اسماعیل خویی» جزء بزرگ‌ترین شاعران نیمایی پرداز بدانیم که هیچوقت وزن را کنار نگذاشته است و اثبات کرده است که میشود شعر خوب با وزن و قافیه سرود، با تصویر، با فضاسازی، با حرف تازه، و با طبیعتگرایی سرود و هیچ لزومی ندارد که این هنر را به قیمت کنارگذاشتن وزن بدست آورد.
وی همچنین، ملی گرایی، استقلال شخصیت، آزادگی، و شرافت درکنار مقام علمی، را وجه تمایز استاد از سایر هنرمند‌ان و اندیشمندان همعصر خودش دانست.

دسترسی سریع