اگر مناسبات بین المللی قوی تری داشته باشیم می‌توانیم گامهای سریع تر و عمیق تری در مسیر توسعه داشته باشیم

دکتر مرادیان، هم در این برنامه توسعه را یکی از پایه‌های حضور قدرتمندانه کشورها در محافل بین‌المللی دانست و گفت: حضور قدرتمندانه و اثرگذار هر کشوری در محافل بین المللی منوط است به اینکه روی ثبات و توان و پشتوانه مردمی اش حساب کنند.

1400/06/23
|
11:12

نماینده قائمشهر سوادکوه و جویبار افزود: توسعه سیاسی برای ما یک اصل است و امروز در دنیا به شدت به این پشتوانه نیازمندیم و هر بار که مشارکت جدی تر از مردم داشتیم در عرصه بین‌المللی اثرگذارتر بوده ایم، و همه فشارها و هجمه ها هم این بوده است که این پشتوانه عظیم را از این از نظام بگیرند.
وی افزود: اگر مناسبات بین المللی قوی تری داشته باشیم می‌توانیم گامهای سریع تر و عمیق تری در مسیر توسعه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشارکت سیاسی حداکثری به برنامه‌ریزی‌های درست و سرعت عمل و دقت مسئولان وابسته است، گفت: در بحث مشارکت استان‌ها به استان خودمان مازندران اشاره می‌کنم، که هرجا مردم آثار پیشرفت و توسعه متعادل را دیده‌اند مشارکت افزایش داشته است؛ مثلاً میزان مشارکت مردم در سه دولت گذشته از سال 92 -96 و 1400 به ترتیب 93 درصد، 90 درصد و در سال 1400 زیر 50 درصد رسیده است؛ یعنی مردم می‌بینند و متوجه تغییر شاخص‌های می شوند و متوجه اند که مناطق شان چقدر توسعه پیدا کرده و به همان میزان هم مشارکت آنها تغییر می‌کند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه کشورهای بزرگ در مواجهه با کشورهایی که پشتوانه مردمی ضعیف‌تری دارند راحت تر فایق می شوند گفت: در این شرایط فشار های بیشتری می آورند، امتیازات قویترین می‌گیرند و منابع و ذخایر و ظرفیت‌های اقتصادی شان را با قیمت ناچیز در اختیار می‌گیرند و در نهایت مسیر توسعه آن کشور را مختل می کنند و اجازه نمی دهند این کشورها راحت رشد کنند، از این رو باید همه تلاشمان را در بحث توسعه مشارکت به واسطه توسعه متوازن به کار گیریم.
وی با انتقاد از برخی جهت‌گیری‌های نامناسب در توسعه متوازن گفت: در بحث آب پرمصرف‌ترین صنایع در استان‌هایی شکل گرفته که کمترین میزان آب را دارند و نیز در بخش صنایع تبدیلی بسیاری استانها محصولاتی دارند که باید در همان استانها فناوری تبدیل اش شکل گیرد و مردم آن منطقه منتفع شوند، و اینها نشان می دهد که یک آمایش سرزمینی متوازنِ عدالت محور نداشته‌ایم.
وی همچنین «فراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت زنان» را از شاخص‌های افزایش مشارکت و توسعه سیاسی کشور دانست و گفت: این شاخص به دلیل نقش مستقیم زنان و دوم به دلیل نقشی که در شکل‌گیری این فرهنگ در فرزندان و جامعه دارند و می‌توانند مشارکت در جامعه را نهادینه و تضمین کند، بسیار مهم است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مازندران در چهار دوره گذشته آمار مشارکت زنان به شرح زیر است:
در آخرین دوره 46 درصد مشارکت بوده است و قبل از آن 72 درصد
و قبلتر که در ابتدای دولت یازدهم بوده است، مشارکت به 76 درصد رسیده است
و قبلتر نیز 42 درصد بوده است و کاملا عملکرد بویژه دولت‌ها را دقیق و مستقیم نشان می‌دهد.
وی در پایان تاکید کرد چینش نیروها به ویژه سیاسی و اجرایی که معتقد به گفتمان توسعه متوازن باشند نخستین گام برای توسعه متوازن است ؛ چرا که این افراد با جهت‌گیری و مواضع شان در مباحث بودجه و برنامه ریزی ها نقش مهمی ایفا می کنند، و ما در بررسی صلاحیت وزرا در پی اطمینان از رویکرد وزرا در این خصوص بودیم و مطالبه جدی ما این است که این جهت‌گیری وچینش صورت گیرد و موضوع دوم اینکه بتوانیم با هزینه های کمتری توسعه را برای مناطق مختلف کشور فراهم آوریم و مانع جابجایی مردم به مناطق توسعه یافته شویم و اجازه ندهیم جوانان در پی توسعه نامتوازن و به دنبال اشتغال تن به مهاجرت با هزینه ها و پیامد های متعدد آن بدهند.

دسترسی سریع