هدهد سفید

محمد جعفر بیگلو سرپرست گروه نویسندگان كتاب هدهد سفید در برنامه ققنوس

1403/04/20
|
18:23

بیگلو در این برنامه در مورد انتسار مجموعه كتاب هدهد سفید صحبت كرد و گفت :
از سال 1397 چاپ این مجموعه برای نوجوانان آغاز شد. بیش از 60 درصد محتوای كتاب هدهدسفید را خود نوجوانان نگارش می كنند. هدف ما مشاركت نوجوانان در این طرح بوده است. مخاطب هدف این كتاب نوجوانان( وكودكان) عضو كتابخانه های عمومی سراسر كشور، مراجعان كودك و نوجوان كتابخانه ها و دانش آموزان مدارس هستند كه با مطالعه بخش‌های مختلف این كتاب، با موضوعاتی چون مناسبت‌های مختلف، ادبیات مناطق مختلف كشور، اجرای نمایشنامه در كتابخانه‌ها و آموزش داستان‌نویسی، آشنا شوند. همچنین داستان دنباله‌دار، معرفی كتاب، داستان‌های ترجمه،‌ نامه به نویسندگان، طنز ته‌خیار و داستان مصور نیز از دیگر بخش‌های این كتاب است كه در اختیار كودكان و نوجوانان قرار گرفته است.لازم به ذكر است كه انتخاب محبوب‌ترین كتاب‌های كودكان و نوجوانان موجود در كتابخانه‌های عمومی توسط مخاطبان این گروه با عنوان «نشان هدهد سفید» نیز از سوی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور با هدف تقویت جریان تألیف و حمایت از آثار ایرانی به ویژه كودكان و نوجوانان و تشویق پدیدآورندگان و مولفان و همچنین معرفی كتاب‌های تألیفی برگزیده در كتابخانه‌های عمومی كشور، برگزار شده است.

بیگلو در ادامه افزود:

ما در شماره آخر این مجموعه سعی كردیم به مقوله انتخابات اشاره كنیم و تلاش كردیم در داستان ها این مضمون را تبیین كنیم. ما از طریق كتابخانه ها علاقه مندان را جذب و به هیئت تحریریه هدهد سفید معرفی می كنیم.

دسترسی سریع