چرا انقلاب اسلامی به وقوع پیوست

گفتگو با دكتر شریف زاده در برنامه صبح به وقت فرهنگ

1402/11/22
|
00:30

شریف زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در این برنامه گفت : ریشه های انقلاب اسلامی مبحثی است كه سال هاست در حال تدریس در دانشگاه های ایران است. اصلی ترین عامل این انقلاب، ریشه های عقیدتی آن بود . شناخت پدیده معجزه گون و رخ داد فرهنگ جامع انقلاب اسلامی منوط به شناخت زمینه ها، عوامل، اهداف، روش ها، عناصر محوری و ركنی و… انقلاب اسلامی در پیوند با محیط ملی، منطقه ای و جهانی است تا بتوان شرایط كنونی انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را درست تببیین كرد و پس از آن راهبرد ها و بایسته ها انقلاب اسلامی را ارائه نمود بر این اساس اگرچه این شناخت از ضرورت‌های همگانی و همیشگی است، اما دهه فجر انقلاب اسلامی این فرصت را فراهم می‌كند كه بیش از پیش به این موضوع پرداخته شود. او در ادامه به نقش رهبری و ولایت اسلامی اشاره كرد و گفت :
چون امام خمینی (ره) هم مرجع مردم و هم پیشوای سیاسی آن ها بودند لذا مردم به آن ها اعتماد كرده و از ایشان پیروی می كردند. تاریخ اسلام و حماسه های مرتبط با آن و آموزه‌های حركت آفرین اسلام ناب، سرمایه‌های اصلی نظری و عملی در این انقلاب محسوب می شوند كه منحصر به فرد بوده است. با پیروزی انقلاب، با هدایتگری های حكیمانه امام خمینی (ره) و حضور سراسری و شورانگیز مردم، طومار استبداد و استعمار در هم پیچیده شد و سبب شد سران استبداد و استعمار از صحنه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های ایران اسلامی خارج شوند.

انقلاب اسلامی با تكیه بر آموزه های تعالی آفرین اسلام، برقراری حكومت اسلامی به عنوان جایگزین نظام ستمشاهی را هدف قرار داد و با هدایت های امام خمینی (ره) و حضور همه جانبه مردم برای تعیین شكل حكومت، واژه «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام حكومتی مورد توجه قرار داد.

دسترسی سریع