بررسی روشهای فروش محصولات فرهنگی در«پیشران»

برنامه پیشران كه با موضوع شعار سال از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی آنتن می رود امروز سه شنبه 30 آبان با بخش های مختلف كارشناسی به اقتصاد فرهنگی می پردازد.

1402/08/30
|
08:28

برنامه «پیشران»، پادمان اقتصاد فرهنگ است كه سه شنبه ها به تهیه كنندگی مریم قاسمی با محوریت تبیین شاخص های فرهنگی شعار سال به معرفی تولیدكنندگان كالاهای فرهنگی و هنری آموزش فروش و ویژند محصوِات فرهنگی و هنری اختصاص دارد.
این هفته در این برنامه به موضوعاتی چون؛ «روشهای فروش محصولات فرهنگی»،« اهمیت بازارهای الكترونیكی در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی» و.... پرداخته می شود.
همچنین‌در بخشی دیگر با عنوان«پیشینه» تولید كننده لباسهای سنتی محبت غلامپور استان هرمزگان شهرستان بندر خمیر.‌معرفی می شود و در ادامه بخشی با عنوان «پیشتاز» پخش می شود كه بخشی آموزشی است و امروز درباره كارآفرینی و مزایای آن با مهندس علیرضا رضایی،مشاور فروش و كارآفرینی و استاد دانشگاه گفتگو می شود.
بخش «پیشخوان» به اهمیت بازارهای الكترونیكی در فروش محصولات فرهنگی و صنایع دستی اختصاص دارد و در بخش پیشرو:روشهای فروش محصولات فرهنگی به كارشناسی دكتر مجید مجیدی/كارشناس و مشاور فروش محصولات فرهنگی و خدماتی بیان می شود.
این هفته بخش رویدر به برنامه اضافه شده كه به معرفی روستای پركان گیشو اختصاص دارد.
گفتنی است برنامه » پیشران» به تهیه كنندگی « مریم قاسمی» ساعت 12:30 سه شنبه ها از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع