شهریار وارث همه گونه‌های شعر فارسی

دكتر محمد جعفر محمدزاده گفت: شاید برای خیلی‌هاسوال پیش آمده باشد چرا روز شعر و ادب فارسی با روز شهریار یكی است. می‌خواهم به این سوال پاسخ بدهم.

1402/06/28
|
08:48

رئیس شورای پاسداشت زبان فارسی افزود: استاد شهریار وارث همه گونه‌های شعر فارسی و سبك‌هایی است كه شعر فارسی در دوره‌های مختلف پشت سر گذاشته است.
وی افزود: شهریار متعلق به سرزمینی است كه این منطقه از مراكز مهم شعر و ادبیات فارسی از 800 سال پیش است.
محمدزاده با تأكید براینكه باید از جایگاه شعر فارسی در شمال غرب ایران گفت به تبارشناسی كتاب «نزهت المجالس» پرداخت و بخش‌های مهم آن را معرفی كرد.

دسترسی سریع