شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

گفتگو با دكتر محمد علی مرآتی در برنامه نیستان

1402/06/27
|
20:29

مرآتی در این برنامه در مورد برگزاری جشنواره موسیقی نواحی ایران صحبت كرد و گفت :
جشنواره‌ی شانزدهم موسیقی نواحی با هدف تعالی و بهینه‌تر شدن و همچنین استفاده‌ از ظرفیت سایر استان ها و فراگیری آن در پنج منطقه در حال برگزاری است و استانهای شمالغرب نیز با مركزیت آذربایجان‌شرقی این جشنواره را برگزار می‌كنند.دبیر شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، گفت: ایران تنها كشوری است كه رابطه ژنتیك بین موسیقی رسمی و موسیقی اقوام در آن وجود دارد و خود اقوام در طول سالیان متمادی تصمیم گرفته‌اند برای وحدت موسیقی فراقومیتی را تشكیل دهند

وی درباره محور اصلی و تمركز موضوعی جشنواره شانزدهم گفت: امسال طرح "ایران فرهنگی" را با هدف وحدت در كثرت موسیقایی در نظر گرفته‌ایم. واژه‌ی وحدت در كثرت كه معادل unity diversity است و كلیدواژه‌ای در موسیقی‌شناسی اقوام در دنیا به شمار می‌رود و هدف ما در این جشنواره این است كه در مناطق مختلف ایران، به تنوع و كثرت موسیقایی در عین وحدتی كه ما به آن «ایران» می‌گوییم توجه كنیم.

مرآتی اظهار كرد: دو نوع موسیقی در این منطقه وجود دارد كه شامل موسیقی موغامی و عاشیقی است كه از رشته‌های پیوند بین موسیقی رسمی و مردمی است.

وی موسیقی عاشیقی را به مثابه ستاره درخشانی دانست كه در این منطقه نورافشانی می‌كند.

مرآتی افزود: ما در موسیقی شناسی معاصر، موسیقی‌های مختلف مناطق را در یك حوزه می‌بینیم و این تنوع و كثرتی كه این اقوام برای ساختن موسیقی‌شان به صورت اصیل دارند، چیزی بوده كه ما به آن توجه داشته‌ایم.

دسترسی سریع