طنین گلبانگ آزادی خرمشهر از رادیو فرهنگ

شبكه های رادیویی امروز به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر ساعت11 صبح گلبانگ آزادی سر می دهند.

1402/03/03
|
08:08

رادیوفرهنگ نیر در كنار دیگر شبكه های رادیویی امروز در شادیانه سالروز آزادسازی خرمشهر گلبانگ آزادی پخش می كند.
فتح خرمشهر یكی از مهم‌ترین اهداف عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق بود كه پس از 578 روز اشغال در روز سوم خرداد سال 1361صورت گرفت. این عملیات توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران (به فرماندهی علی صیاد شیرازی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (به فرماندهی محسن رضایی) انجام گرفت.
محمود كریمی علویجه از گویندگان رادیو ایران جزو نخستین كسانی بود كه خبر آزادسازی خرمشهر را از رادیو اعلام كرد.

دسترسی سریع