منوچهر آذری: در ویژه برنامه تحویل سال رادیوفرهنگ به دنبال شادی مردم هستیم

منوچهر آذری كه در ویژه برنامه 4 ساعته تحویل سال رادیوفرهنگ حضور دارد گفت:به عشق مردم و برای شادی مردم برنامه می سازیم .

1401/12/28
|
07:20

منوچهر آذری از پیشكسوتان رادیویی است كه همرا با عباس محبی بخش نمایشی برنامه تحویل سـال 1402 شبكه رادیـویـی فرهنگ را برعهده دارد.

وی درباره این برنامه می گوید :من 50 اسـت كه بـرای مـردم خـوب و با معرفت ایــران در رادیــو برنامه اجرا میكنم. امسال هم این توفیق نصیب ما شد كه همراه عباس محبی و دوستان دیگر حدود چهار ساعت برنامه برای شنونده های خوب رادیو فرهنگ داشته باشیم.
آذری درباره بخش هایی از این بزنامه توضیح می دهد : نام برنامه« هفت سین» است و بخشهای جالب و
خوبی هم دارد. مــــن هــــم در كـــنـــار شــخــصــیــتهــا و تـــیـــپهـــای جــــدیــــدی كــــه مـــیگـــیـــرم، ســـعـــی مـیكـنـم از تـــیـــپهـــایـــی كــــه مــــــردم دوســــــت دارنــــــــد و بــــا آنـــهـــا خــــاطــــره دارنــــــــد هــــم در بــرنــامــه استفاده كنم.

وی ادامه میدهد: ما تا هشت روز برنامه شاد برای شنوندههای رادیو فرهنگ داریم و با همان گروه برنامه تحویل سال تلاش میكنیم مردم را شاد كنیم و با وجود مشكلات اقتصادی كه دارند، برای لحظاتی دلشان شاد شود و مشكلات را فراموش كنند.

آذری هـمـچـنـیـن مـــیافـــزایـــد: ســـالهـــا پـیـش هـــمـــراه آقــــای تــوكــل و آقــــای شــیــشــه گران در تـلـویـزیـون بـرنـامـه ای بـــرای تحویل ســال و نـــوروز بـه نــام «لبخند ســـوم» داشـتـیـم و برنامه پرمخاطبی بـود امسال هم در كنار همكاران رادیو فرهنگ پای سفره هفت سین سال را نو می كنیم.

این هنرمند دربــاره حس و حال اجـرای برنامه در لحظات تحویل سال هم بیان میكند: من سالهاست برای مردم كار میكنم و قصدم این است لبخند را روی لب آنها بیاورم و میتوانم بگویم با مردم عشق میكنم، زندگی میكنم. ما اصلا به عشق مردم پـــشـــت مـــیـــكـــروفـــن مـینـشـیـنـیـم یـــا مــقــابــل دوربــــیــــن مـــیرویـــم. ا گـــر عـشـق بـــه مــــردم نــبــود كه نمیتوانستم 50 سال كار كنم. امــــیــــدوارم تـــا زمـــانـــی كـــه زنـــده هستم، بتوانم برای مردم كار كنم .
گفتنی است ،ویژه برنامه چهار ساعته « هفت سین» ساعت22 دوشنبه 29 اسفند تا 2 بامداد یكم فروردین ماه به مناسبت تحویل سال، به تهیه كنندگی پرویز جمالی ‌‌و اجرای گویندگی مهدی محمدیان و وجیهه سادات حسینیان و بازیگری منوچهر آذری و عباس محبی با همراهی سیدهادی موسوی نژاد و مریم قاسمی به عنوان مشاور محتوایی از ساعت 22 دوشنبه 29 اسفندماه به مدت 4 ساعت ( تا 2 بامداد یكم فروردین ماه) از رادیو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع