سواد رسانه‌ا"ی توان تشخیص محتوا و خبر درست را از نادرست به مخاطب می‌دهد

دكتر هادی البرزی: "سواد رسانه‌ای" توان تشخیص محتوا و خبر درست را از نادرست به مخاطب می‌دهد.

1401/08/30
|
14:42

دكتر هادی البرزی، پژوهشگر سواد رسانه‌ای، در گفتگو با برنامه "در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ" با موضوع "نهادهای كنشگر سواد رسانه‌ای و میزان موفقیت در بالا بردن سواد رسانه ای در میان آحاد جامعه" گفت: "سواد رسانه‌ا"ی توان تشخیص محتوا و خبر درست را از نادرست به مخاطب می‌دهد.
وی با اشاره به گسترش شبكه های اجتماعی در دنیای امروز گفت: امروز، عصر شبكه های اجتماعی است و این شبكه ها، امكانات و ابزارها باعث شده "مخاطب" تغییر وضعیت داده است و علاوه بر مصرف رسانه، امكان تولید و انتشار پیام را هم داشته باشد، و این امر، نیاز به دانش و مهارتی ویژه دارد كه از آن با عنوان "سواد رسانه‌ای" یاد می شود.
وی افزود: سواد رسانه‌ای مقوله‌ای نوین است و درواقع مهارت مصرف رسانه، گرفتن پیام، اصالت سنجی، و درستی موضوع است، و به فرد كمك می‌كند هر محتوا و خبری را باور نكند و خبر درست را از نادرست تشخیص دهد و حتی گاهی مانع نشر آن شود.
وی با تاكید بر اینكه "سواد رسانه‌ای" صرفاً از راه تحصیلات آكادمیك و دانشگاه حاصل نمی‌شود افزود: سواد رسانه ای نیاز به زیست در آن فضا را دارد؛ یعنی بخش زیادی از سواد رسانه ای در تجربه زیست در آن فضا به وجود می آید و بخش دیگر آن، با آموزش است، كه این آموزش در برخی كشورها همچون ژاپن در دوران ابتدایی ارائه می شود.
وی با تاكید بر نقش و تاثیر آموزش و پرورش در حوزه آموزش "سواد رسانه ای" گفت: متاسفانه آموزش ما از تكنولوژی خیلی عقب است و بخشی از آموزش ما باید در رسانه های اجتماعی همچون رادیو و تلویزیون، و بخشی هم در فضای مجازی انجام شود و از طریق نشان دادن پشت پرده تولید محتوا های جعلی مردم را آگاه كنیم.

دسترسی سریع