رسیدن به یك فهم درست و هماهنگ از "سواد رسانه‌ای" نیاز امروز، برای تصمیمات اساسی در این حوزه است.

مهندس محمدحسن انتظاری: رسیدن به یك فهم درست و هماهنگ از "سواد رسانه‌ای" نیاز امروز، برای تصمیمات اساسی در این حوزه است.

1401/08/30
|
14:42

مهندس محمدحسن انتظاری، عضو شورای عالی فضای مجازی، در گفتگو با برنامه "در مسیر پیشرفت" رادیو فرهنگ با موضوع "نهادهای كنشگر سواد رسانه‌ای و میزان موفقیت در بالابردن میزان سواد رسانه ای در میان آحاد جامعه" گفت:مهندس محمدحسن انتظاری: رسیدن به یك فهم درست و هماهنگ از "سواد رسانه‌ای" نیاز امروز، برای تصمیمات اساسی در این حوزه است.
وی افزود: امروز دیگر فضای مجازی با فضای واقعی زندگی درهم تنیده است و در واقع یك فضای واقعی گسترده شده است، كه این مفهوم در ذهن بیشتر مسئولان سیاسی، علمی و آموزشی وجود ندارد؛ لذا تصمیم سازی های نادرست در این حوزه صورت می‌گیرد؛ از این رو، سواد حكمرانی فضای مجازی، نیاز به كار گسترده آموزشی در رادیو و تلویزیون دارد، تا یك فهم نسبتاً درستی در ذهن مردم و مسئولان ایجاد شود، تا این گوناگونی و تنوع و تشتت آرا و تصمیمات تا اندازه‌ای از بین برود.
وی همچنین با رد كردن موضوع "وجود نهادهای موازی تصمیم سازی در حوزه سواد رسانه‌ای" گفت: در حوزه فضای مجازی تنها "شورای عالی فضای مجازی" و "مركز ملی فضای مجازی" تصمیم‌گیرنده اصلی اند و كلیه هماهنگی‌ها انجام میشود و تصمیمات و مصوبات خوبی هم داشتند(خصوصاً در حوزه شبكه ملی اطلاعات) اما این مصوبات یا برای سال‌های گذشته است یا اجرایی نشده‌اند؛ به ویژه مصوبات سال های 92 و 95 و 98 روشن و واضح موجود است و تنها باید اجرایی شود.
وی همچنین طراحی دوره های آموزش كوتاه مدت فشرده و خاص برای گروه های اثرگذار را ضروری دانست و گفت: باید برای گروه‌های اثرگذاری چون خبرنگاران حوزه ارتباطات، معلمان، اساتید، و برخی مسئولان آموزشی و فرهنگی و سیاسی یك دوره آموزشی فشرده و كوتاه مدت برگزار شود تا به یك مبنای علمی یكسان در این حوزه دست پیداكنند.
وی تاكید كرد: این مباحث در حوزه ارتباطات اجتماعی و تحولات اجتماعی در بسیاری كشورها حدود 15 تا 20 سال پیش شكل گرفته و امروز از آن حتی گاهی علیه ما بهره برداری می كنند و جنگ فرهنگی و جنگی تركیبی راه می‌اندازند.
وی افزود: علی‌رغم تاكیدات مقام معظم رهبری از 10 سال قبل تاكنون هنوز فعالیت خاص و قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است و ما در این زمینه عقب مانده ایم و باید در اولین فرصت برنامه ریزی و تلاش كنیم

دسترسی سریع