بهترین شاه بیت های عاشورایی

شاه منصور شاه میرزا: بهترین اشعار و شاه بیت های "عمان سامانی" مربوط به واقعه عاشوراست.

1401/05/15
|
13:37

شاه منصور شاه میرزا، شاعر تاجیك و معاون موسسه فرهنگی اكو، در "همایش بین المللی نكوداشت عمان سامانی" گفت: بهترین اشعار و شاه بیت‌های عمان سامانی مربوط به واقعه عاشورا است.
وی همچنین عمان سامانی را، «تاج الشعرا» و از خانواده ای شاعر و ادیب دانست و گفت: عمان سامانی از دودمان مردان بزرگ و سخن سرایان بسیار مشهور است، كه اشعارش این روزها جاری بر زبان مردم و طنین انداز هیئت ها و تكیه ها و محافل حسینی است.
وی همچنین با اشاره به علاقه‌مندی و اشتیاق مردم سامان به شعر و ادب گفت: حضور پرشور و استقبال مردم از این همایش، خود گواه دیگری بر این موضوع است و مردم تاجیكستان هم چون ایرانیان به شعر و ادب فارسی به ویژه «رودكی»ِبزرگ علاقه بسیار دارند.

دسترسی سریع