فرزند خلف سنت حكمت در ایران

دكتر حداد عادل فرزند خلف سنت حكمت در ایران است

1401/02/24
|
10:49

سعید خطیب زاده؛ سخنگوی وزارت امورخارجه در ادامه مراسم گفت: ما مفتخریم كه استاد و معلمی چون دكتر غلامعلی حدادعادل داریم. ایشان از آخرین نسل حكمای ایران‌اند كه ساحت‌ها و سپهرهای مختلف ادب، فرهنگ، سیاست، هنر ، دانش و فن را درنوردیده اند.
وی افزود : برخی سوال می‌كنند كه چگونه یك شخصیت می‌تواند در ساحت‌های مختلف فعالیت نمایند و بدرخشد؟! پاسخ این است كه این افراد از جمله دكتر حداد عادل فرزند خلف سنت حكمت در ایران‌اند! لذا می بینید كه قرآن پژوهی می كنند، فیزیك خوانده اند، از مولانا سخن می‌گویند، فلسفه كانت را ترجمه می كنند و در عرصه سیاست و تدبیر مدن هم نقش دارند. ما در زبان و ادب فارسی بزرگانی چون فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ را داریم! اما دكتر حداد عادل به مولانا علاقه ویژه‌ای دارند چرا كه او را جامع عرفان، قرآن، فلسفه و حكمت می دانند.

او خاطرنشان كرد: باید توجه داشت كه قدرت در دنیای جدید متحول شده است! یكی از عناصر قطعی قدرت، زبان است و اگر كسی به زبان شما سخن بگوید به این معناست كه آنچه در تمدن خودتان دارید را به خوبی عرضه كرده اید! آنچه دكتر حداد عادل انجام داده اند یعنی تأسیس بنیاد سعدی و مدیریت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حقیقت راه اندازی نهضتی است كه زبان فارسی را در جهان به جایگاه اصلی خود رسانده است.

دسترسی سریع