وضعیت، كرونایی پنج شنبه هر هفته از ساعت 08:30 تا 09:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

وضعيت، كرونايي

آخرین وضع كرونا در استان لرستان

گفت وگو با دكتر محمدرضا نیكبخت رئیس دانشگاه علوم پزشكی لرستان در برنامه وضعیت كرونایی

1400/06/20
|
11:57
دسترسی سریع
وضعیت، كرونایی