وضعیت، كرونایی پنج شنبه هر هفته از ساعت 08:30 تا 09:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

وضعيت، كرونايي

روند واكسیناسیون در بوشهر

صحبت های عبدالكریم گراوند استاندار بوشهر درباره روند واكسیناسیون در بوشهر در برنامه وضعیت، كرونایی

1400/04/26
|
12:26
دسترسی سریع
وضعیت، كرونایی