وضعیت، کرونایی هر روز از ساعت 08:30 تا 09:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو فرهنگ

وضعيت، كرونايي

وارد پیک چهارم کرونا شده ایم...

تاثیر سفرهای نوروزی در هفته های آینده بیشتر مشخص می شود.

صحبت های دکتر پیام طبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری را در برنامه وضعیت، کرونایی بشنوید.

1400/01/18
|
14:43
دسترسی سریع
وضعیت، کرونایی