برداشت 39 12 تا 21 بهمن ماه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

برداشت 39

تی تی بهترین فیلم آیدا پناهنده است

صحبت های سعید هاشم زاده كارشناس و منتقد سینما درباره فیلم تی تی به كارگردانی آیدا پناهنده در ویژه برنامه برداشت 39

1399/11/21
|
09:45
دسترسی سریع
برداشت 39