برداشت 39 12 تا 21 بهمن ماه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

برداشت 39

گیچ گاه فیلمی سرگرم كننده است

صحبت های سعید هاشم زاذه كارشناس و منتقد سینما درباره فیلم گیچ گاه ساخته عادل تبریری در ویژه برنامه برداشت 39

1399/11/20
|
11:00
دسترسی سریع
برداشت 39