برداشت 39 12 تا 21 بهمن ماه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

برداشت 39

روشن فیلمی درباره خانواده و طلاق

صحبت های سعید هاشم زاده كارشناس و منتقد سینما درباره روشن ساخته روح اله حجازی در ویژه برنامه برداشت 39

1399/11/18
|
12:20
دسترسی سریع
برداشت 39