هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت رویکرد عرفانی ابن سینا)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت رویکرد عرفانی ابن سینا)

1400/06/17
|
09:57
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی