هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت زندگینامه ابو نصر فارابی )

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت زندگینامه ابو نصر فارابی )

1400/06/13
|
10:37
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی