هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

هزاره ادب پارسی برنامه شماره 114

این برنامه به سنایی و قرآن اختصاص دارد.

تهیه کننده: محمد حسینی باغسنگانی
روایت و اجرا: بهروز رضوی
و تنظیم رادیویی: محمد باقر رضایی

1400/01/18
|
14:58
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی