هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت: ارزش قلم از دیدگاه حكیم سنایی)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت: ارزش قلم از دیدگاه حكیم سنایی)

1401/07/02
|
10:50
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی