هزاره ادب پارسی شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو فرهنگ

هزاره ادب پارسي

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت كتاب «تحدید نهایات الاماكن» اثر ابوریحان بیرونی)

تاریخ ادبیات ایران به روایت استاد بهروز رضوی (این قسمت كتاب «تحدید نهایات الاماكن» اثر ابوریحان بیرونی)

1401/02/25
|
11:48
دسترسی سریع
هزاره ادب پارسی