نقد امروز شنبه،دوشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

نقد امروز

ساز و کارها و زیرساخت ها برای انجام هرچه بهتر دورکاری

ساز و کارها و زیرساخت هایی که برای انجام هرچه بهتر دورکاری می بایستی تدوین شود و به آنها توجه شود چه چیز هایی هستند؟

فاطمه طالبی پور جامعه شناس و مشاور کسب و کار زنان در برنامه نقد امروز پاسخ می دهد.

1399/10/23
|
12:40
دسترسی سریع
نقد امروز