نقد امروز شنبه،دوشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 10:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

نقد امروز

دور کاری در نقد امروز رادیو فرهنگ

صحبت های دکتر حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره قوانین موجود برای حمایت از دورکاری و به ویژه حمایت از دورکاری زنان در برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ

1399/10/22
|
19:55
دسترسی سریع
نقد امروز