در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

اهمیت زبان و ادبیات فارسی در تاریخ نگاری و تاریخ پژوهشی

گفت وگو با محمدجعفر یاحقی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در برنامه در قلمرو فرهنگ

1399/10/24
|
08:00
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ