در قلمرو فرهنگ هر روز از ساعت 12:10 الی 13:30 به مدت یك ساعت و بیست دقیقه

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

وضعیت کرونا

گفتگو با دکتر پیام طبرسی رییس یخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری درباره اوضاع فعلی کرونا در کشور

1399/07/20
|
12:06
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ