از ساعت به مدت

رادیو فرهنگ

در قلمرو فرهنگ

ترجمه گنجینه الاسرار عمان سامان به زبان های عربی و انگلیسی

سحنرانی دكتر حسن بلخاری در همایش عمان سامانی

آیین بزرگداشت عمان سامانی از مفاخر ادبی و شاعران آیینی چهارمحال و بختیاری به كوشش رادیو فرهنگ با همكاری دانشگاه شهركرد،اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی روزهای 12 و 13 مرداد 1401 در شهرهای شهركرد و سامان برگزار شد.

1401/05/13
|
23:31
دسترسی سریع
در قلمرو فرهنگ