هفت اقلیم شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

نمایشگاه مجازی کتاب تهران

گفت و گو با سعید مجیدی مدیر فعالیتهای فرهنگی دومین نمایشگاه مجازی کتاب در تهران در برنامه هفت اقلیم

1400/10/20
|
09:56
دسترسی سریع
هفت اقلیم