هفت اقلیم شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 17:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

معرفی کتاب (بهت و لرزه )

رضا فرخی در این قسمت کتابخوار،کتاب بهت و لرزه اثر خانم آملی بوتومب را معرفی می کند

1399/12/02
|
09:46
دسترسی سریع
هفت اقلیم