هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره جایگاه سینما و اقتباس در تولید محتوا

گفتگو با مهدی سجاده چی فیلمنامه نویس در برنامه هفت اقلیم

1403/03/19
|
09:50
دسترسی سریع
هفت اقلیم