هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره فیلم سینمایی پروین و اقتباس در سینمایی ایران

گفتگو با محمدرضا ورزی كارگردان فیلم سینمایی پروین در برنامه هفت اقلیم

1403/03/19
|
09:50
دسترسی سریع
هفت اقلیم