هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

آیا می توان به سفرهای نوروزی به چشم اقتصاد گردشگری نگاه كرد؟

گفتگو با دكتر رحیم یعقوب زاده كارشناس و پژوهشگر گردشگری در برنامه هفت اقلیم

1403/01/19
|
09:44
دسترسی سریع
هفت اقلیم