هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره وضعیت و فعالیت های تئاتر در استان خراسان رضوی

گفتگو با كریم جشنی مدیر انجمن نمایشی استان خراسان رضوی در برنامه هفت اقلیم

1402/12/26
|
08:51
دسترسی سریع
هفت اقلیم