هفت اقلیم شنبه تاجمعه از ساعت 16:00 تا 16:55 به مدت 55 دقیقه

رادیو فرهنگ

هفت اقليم

درباره گردشگری هوایی

گفتگو با بخشعلی پور كارشناس گردشگری در برنامه هفت اقلیم

1402/06/26
|
09:38
دسترسی سریع
هفت اقلیم