صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 21:30 به مدت 25 دقیقه

شهروندان با مشارکت در فرآیند تصمیم گیری به خود و جامعه اعتبار می بخشند تا این مشارکت پویا و فعال، بالندگی حیات سیاسی و اجتماعی شان را موجب شود.

شما هم دعوتید به شنیدن. برنامه برگ برنده را شنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 21:30 از شبکه رادیویی فرهنگ بشنوید.

مرتبط با این