كیمیا هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

رادیو فرهنگ

كيميا

نسبت دوستی با خوشبختی

صحبت های دكتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران را درباره نسبت دوستی با خوشبختی در برنامه كیمیا بشنوید.

1398/08/27
|
15:47
دسترسی سریع
كیمیا