صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هر یكشنبه از ساعت 21:00 به مدت یك ساعت

صحبت های دکتر امیر عباس علی زمانی درباره خوشبختی را بشنوید. برنامه کیمیا یکشنبه ها ساعت 21 با کارشناسی یاسر هدایتی و حضور دکتر امیر عباس علی زمانی از رادیو فرهنگ پخش می شود.

مرتبط با این