صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 8:30 تا 9:00 به مدت 30 دقیقه

این برنامه از چرخانه به ایجاد نوعی کارآفرینی مستقل برای زنان سیستان و بلوچستانی می پردازذ.

همواره، حامی مردم نجیب و شریف سیستان و بلوچستان باشیم.

شنوندگان همیشگی رادیو فرهنگ، همواره همراه ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ...

مرتبط با این