صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

چهارشنبه ها از ساعت 8:30 تا 9:00 به مدت 30 دقیقه

چرخانه متفاوت ترین برنامه رادیویی دربارۀ زنان موفق و کارآفرین ایران زمین

ما چرخ زندگیتان را به مقصد خواهیم رساند. کافیست تا به ما اعتماد کنید.

همواره شنوندۀ ماباشید از شبکه رادیویی فرهنگ...

مرتبط با این